Odział Wrocławski SHP
www.shp.pwr.edu.pl

e-mail: shp@shp.pwr.edu.pl

Strona na serwerze Politechniki Wrocławskiej

Stroną zarządza koleżanka Halina Podbielska

halina.podbielska@pwr.edu.pl

Fundacja im. Alexandra von Humboldta rokrocznie gości na niemieckich Uniwersytetach ponad 2000 gości z całego świata. Ponad 24000 stypendystów Fundacji ze 130 krajów należy do sieci byłych stypendystów. Polscy stypendyści, z tego pokaźna grupa naukowców z Uczelni wrocławskich, należą do Societas Humbodltiana Polonorum - SHP.

 

 

 

Wrocławskiemu Oddziałowy SHP przypadł w udziale zaszczyt zorganizowania w dniach 26 - 29 maja, 2011 roku spotkania naukowego Humboldt Kolleg:

NUTRACEUTICS, BIOMEDICAL REMEDIES AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED DISEASES

PATRONAT HONOROWY:

JM REKTOR POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

PROF. DR HAB. TADEUSZ WIĘCKOWSKI

JM REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR HAB. ROMAN KOŁACZ

Otwarte obrady miały miejsce na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Przyrodniczym. Goszczono wybitnych specjalistów z całego świata. Szczególną poświęcono młodym pracownikom nauki i doktorantom.

Współudział w zorganizowaniu tej konferencji Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej pozwolił na szczególne wyeksponowanie zadań i celów inżynierii biomedycznej w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych. Doświadczenia Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyczyniły się do zaprezentowania roli surowców zwierzęcych w profilaktyce tych chorób.

W 2011 roku z inicjatywy członków Oddziału Wrocławskiego wydano pod patronatem SHP książkę poświęconą tematyce zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Książka/book

Impresje - 2011 Kolleg - Impressions